gsPERSONAL

GsPersonal és un sistema de control de presència d’última generació, preparat per aportar flexibilitat i eficiència en el dia a dia de la seva organització.

>Control d’accessos

gsPersonal és l’aplicació de gestió que li permetrà configurar l’accés de les persones a les seves instal·lacions de la manera mes adequada i segons les seves necessitats.

Amb el programa gsPersonal és possible configurar el control d’accés per zones i horaris, i gestionar l’obertura de qualsevol porta i barrera, oferint la possibilitat de fer captures d’imatges mitjançant càmeres IP, per a més seguretat.

>Control de presència

gsPersonal li permet gestionar les dades dels empleats i fer un control complet i exhaustiu de seva presència al centre de treball.
Utilitzant GsPersonal l’empresa disposarà d’una sèrie d’eines visuals que li permetran la configuració i gestió dels calendaris d’una forma fàcil i flexible.

>Portal de l’empleat

gsPersonal permet als empleats accedir al sistema a través del portal específic per aquest us i gestionar-ne la seva informació amb facilitat.