gsORDERS

<gsOrders/> és un sistema de gestió comercial per a iPad

És una aplicació per facilitar la gestió de la tasca comercial al carrer, enfocada a millorar la productivitat i la imatge dels venedors, així com a incrementar les vendes i optimitzar la gestió dels cobraments.

 • Simplificació de la tasca diària dels agents de vendes
 • Optimització de la gestió comercial
 • Millora de la productivitat
 • Millora de la imatge dels venedors
 • Increment de les vendes
 • Optimització de la gestió dels cobraments

Productivitat

Amb una interfície senzilla i fàcil d’usar, <gsOrders/> permet als venedors centrar tot el seu esforç en la tasca comercial, estalviant de 10 a 20 hores cada mes del temps de gestió de les comandes i cobraments.

 • Interfície senzilla i fàcil d’usar
 • Esforç dels venedors centrat en la tasca comercial
 • Estalvi d’un mínim de 10 hores gestionant les comandes i els cobraments

Disponibilitat i localització

Els venedors poden utilitzar <gsOrders/> en qualsevol lloc i moment, gràcies a que les App, a diferència de les aplicacions web, estan disponibles a l’iPad tot i no disposar de connexió a internet.

 • L’aplicació funciona també sense connexió a internet

Amb connexió a internet, <gsOrders/> permet les següents opcions addicionals:

 • Enviament de comandes
 • Sincronització del catàleg
 • Sincronització de les dades dels clients
 • Consulta de risc actual
 • Consulta d’estoc real
 • Posicionament sobre el mapa

Catàleg

El catàleg integrat a <gsOrders/> permet mostrar els productes d’una forma fàcil i atractiva als clients i així millorar la imatge de l’empresa.

El catàleg permet la sincronització amb la gestió/ERP de l’empresa, incloent-hi la fitxa tècnica dels articles amb l’estoc real disponible.

 • Presentació dels productes de forma fàcil i atractiva als clients
 • Millora de la imatge de l’empresa
 • Sincronització amb la gestió/ERP de l’empresa
 • Fitxa tècnica dels articles i estoc en temps real.

Confecció de comandes

<gsOrders/> permet registrar i fer seguiment de les comandes, el control de pagaments i qualsevol aspecte necessari relacionat amb la gestió de vendes.

Es poden crear comandes a partir de l’històric del client i enviar-les al mateix moment de fer-les si es disposa de connexió a internet.

gsOrders també permet treballar amb les comandes de forma desconnectada.

 • Registre de comandes
 • Seguiment de comandes
 • Control de pagaments
 • Creació de comandes a partir de l’històric del client
 • Enviament de comandes al mateix moment (amb connexió a internet)
 • Possibilitat de treballar amb les comandes sense connexió

Gestió del risc

<gsOrders/> permet conèixer el risc dels clients abans de la creació de cada comanda, tenint en compte l’import i el venciment de les factures fins i tot sense disposar de connexió a internet.

 • Informació del risc abans de crear la comanda

Control d’estoc

Amb <gsOrders/> , els venedors poden controlar en qualsevol moment i en qualsevol lloc quin és l’estoc real dels productes.

 • Control de l’estoc real dels productes

Visualitzador de rutes

Visualitzar la ubicació dels clients i la ruta de l’agent de vendes sobre un mapa és senzill amb <gsOrders/>. També amb la opció de seguiment de tota la flota de venedors.

 • Visualització de la ubicació dels clients
 • Visualització de les rutes
 • Seguiment sobre el mapa de la flota de venedors

Integració

<gsOrders/> sincronitza tota la informació mitjançant un servei web que fa de passarel.la entre gsOrders i l’ERP de l’empresa, i que es pot ubicar segons les necessitats per facilitar la integració amb el sistemes de gestió.

 • Sincronització de la informació mitjançant servei web
 • Facilitat de integració amb altres sistemes de gestió

Gestió de catàlegs

Mitjançant l’aplicació d’escriptori associada a <gsOrders/>,  es pot crear i gestionar el catàleg de productes de l’empresa. La sincronització amb els dispositius iPad es fa de forma automàtica i transparent des de la mateixa aplicació.

 • Aplicació d’escriptori per a la creació i gestió de catàlegs
 • Sincronització amb els dispositius iPad de forma automàtica